Japanse gezichts massage Algemene informatie

Algemene informatie

In sommige gevallen kan een massage niet gegeven worden, bijv. bij:
• Ontstekingen
• Bepaalde gevallen van kanker
• Koorts, griep
• Open wonden en besmettelijke huidaandoeningen

Bij twijfel kunt u het beste uw arts raadplegen.